Länk till Riks-scout lägret trampolin ligger under länkar.
24-02-2013 Nytt betraktelse under "Pastorn har ordet"
10-11-2012  Programbladet för december - februari  uppdaterad.

Copyright 2011 ©Nicklas Bergström  All Rights are Reserved - E-mail: nicklas@sjovikmissionskyrka.se
Sjövik Missionskyrka
Sjövik