Begravning i Equmeniakyrkan utanför Göteborg

Begravning i Equmeniakyrkan utanför Göteborg

Equmeniakyrkan i Göteborg är en något speciell kyrka som sticker ut från exempelvis Svenska kyrkan och dess förbund. Detta då det i Equmeniakyrkan är en frikyrka, vilket innebär att medlemmarna som avgör och bestämmer om allt, det vill säga om allt från vem som ska vara pastor till hur kyrkan ska byggas och utformas. 

I och med att det även är kyrkans medlemmar som helt och hållet finansieras kyrkan så är de även de som tar initiativ till kyrkans bygge från första början. Det samma gäller om möjliga tillbyggnader, renoveringar, och så vidare. Detta till skillnad från Svenska kyrkans samfund och förening där verksamheten finansieras av medlemmarna men där alla beslut tas av ”ledningen”. 

Före detta missionskyrkan

Förr i tiden var en rätt stor andel av den svenska befolkningen med i en stiftelse vid namn Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, även förkortat EFS. År 1878 bestämde dock flera tusentals medlemmar i EFS för att bryta sig ur stiftelsen, det då för att istället bilda ett nytt förbund – Svenska Missionsförbundet, under ledning av Paul Petter Waldenström. 

Detta förbund hörde i sin tur till vad man kallade för Svenska Missionskyrkan, det vill säga förbundets egen kyrka. Denna kyrka var en frikyrka, vilket innebär att det är förbundets medlemmar som både finansierar hela verksamheten och gemensamt står för alla beslut. 

Sen 2012 har Svenska Missionskyrkan ingått i ett nytt samfund tillsammans Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige, ett samfund som då heter Equmeniakyrkan. Detta samfund står då alltså för allt det som svenska missionskyrkan förespråkade, det vill säga frikyrkligheten och de troende medlemmarnas rätt att bestämma. 

Begravning i Equmeniakyrkan

Har man varit medlem i Equmeniakyrkan har man också rätt att bli begravning på någon av kyrkans begravningsplatser, samt att få en begravningsceremoni i själva kyrkan. Man är även välkommen att hålla begravningsgudstjänsten i Equmenaikyrkan i Göteborg trots att man inte varit medlem. Detta dock enligt Equmeniakyrkans specifika ordning och riktlinjer, där du kan få stöd och finna hopp i den tuffa tiden.