Begravningsplatser nära Göteborg

Begravningsplatser nära Göteborg

För dig som vill att den avlidne ska begravas på en plats i närheten av Göteborg finns det olika alternativ att välja mellan. Svenska kyrkan har 36 olika begravningsplatser runt om i staden, där den avlidne alltså kan begravas enligt dennes egna eller era önskemål. 

Önskar ni att begravningsplatsen ska vara någon annan stans, eller att platsen inte ska tillhöra svenska kyrkan, kan det vara möjligt att ordna. Men då kan det krävas specifika ansökningar och tillstånd. 

Svenska kyrkans begravningsplatser i Göteborg 

Känns det passande att begrava den avlidne på någon av svenska kyrkans 36 begravningsplatser i Göteborg är det bara för er att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och be om att få en plats. Dessa begravningsplatser är indelade i områdena Hisingen, Östra Göteborg, Västra Göteborg och södra skärgården för att ni enklare ska kunna välja ett område. 

Värt att nämna är att de olika begravningsplatserna som Svenska kyrkan har runt om i staden är av olika karaktär, utformning och ålder. De är från olika tidsepoker, är av varierande storlek, ligger både i närheten av och helt utan anslutning till kyrkobyggnad, och den geografiska platsen såväl som miljön och naturen runt omkring skiljer sig mycket åt. 

Det innebär i sig att oavsett vad just den avlidne hade för egna önskemål när det kommer till plats för dennes sista vila, eller vad ni som efterlevande anser passar bäst, så kommer ni med stor sannolikhet hitta en begravningsplats i Göteborg som känns bra. Det finns ju trots allt hela 36 olika alternativ att välja mellan!

Några av de begravningsplatser som Svenska kyrkan har i Göteborg är: 

  • Östra kyrkogården
  • Västra kyrkogården
  • Tåns kyrkogård
  • Örgryte nya kyrkogård
  • Djugårdskyrkogården
  • Stampens kyrkogård